Προσλήψεις 2 γιατρών στο Δ. Νεάπολης-Συκεών

Το ∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά 2 άτοµα για την κάλυψη αναγκών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ