Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Νέας Ζίχνης

O δήμος Νέας Ζίχνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων (∆Ε Οδηγός απορριµµατοφόρου, ΥΕ Εργάτης/τρια καθαριότητας) με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ