Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Κάτω Νευροκοπίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά 2 ατόµων (οδηγών απορριμματοφόρων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών υπηρεσιών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ