Προσλήψεις 2 ατόμων στην περ. δ/νση εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Ανανκοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (1 ΔΕ Οδηγών και 1 ΔΕ Συνοδών) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ