Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΠΕ Λασιθίου

Ο περιφερειάρχης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 εργατών για 2 μήνες στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην ΠΕ Λασιθίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ