Προσλήψεις 17 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων (Πλύντες) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες διαχείρισης νοσοκομειακού ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον, ανακοινώνεται η πρόσληψη 10 ατόμων (Μάγειρες, Τραπεζοκόμοι) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΠΑΡΤΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ