Προσλήψεις 13 εργατών στο Δ Ευρώτα

Ο δήμος Ευρώτα ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι 3 μήνες και συγκεκριμένα την πρόσληψη 13 ατόμων κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για το
χρονικό διάστημα από 20.06.2018 έως και 19.09.2018, για κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες προστασίας των δασικών εκτάσεων της περιοχής του Δήμου Ευρώτα (πυροπροστασία – πυρασφάλεια).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ