Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δ. Λαγκαδά

Ο ∆ήµαρχος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως 2 µηνών, συνολικά 12 ατόμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας σε όλες τις Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ