Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Νότιας-Κυνουρίας

O δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού 10 ατόμων τα οποία για το μήνα Ιούνιο 2018 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 25-06-2018 έως 29-06-2018. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο 5 ημερομίσθια.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ