Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Αμαρουσίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αµαρουσίου», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ