Πρόσληψη Χημικού Μηχανικού στη Ρόδο

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός ατόμου, με ειδικότητα ΠΕ Χημικού Μηχανικού, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31/12/2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου) προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ