Πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου στη Λευκάδα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού χρόνου ορισµένου χρόνου, χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών για την αντιµετώπιση πρόσκαιρων εποχικών αναγκών στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Λευκάδας (Βρεφονηπιακός Σταθµός).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ