Πρόσληψη τεχνικού υπολογιστών στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

H ΑΣΤΕΚ που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο ανακοινώνει την πρόληψη ενός τεχνικού πληροφορικής για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ