Πρόσληψη σχολικής καθαρίστριας στο Δ. Θηβαίων

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων, πρόκειται να προσλάβει μία (1) καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2017-2018 για τον καθαρισμό του παρακάτω Σχολείου:

1ο Νηπιαγωγείο Θήβας

΄Εργο της προσλαμβανομένης θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων ,των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω Σχολικών Μονάδων. Η Επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού είναι η κάτωθι:

1. Γιαννίκας Δημήτριος με αναπληρωτή τον Μητσάκη Γεώργιο

2. Καμούτσης Αναστάσιος με αναπληρωτή τον Κατσάρα Βασίλειο

3. Τούτουζας Δημήτριος με αναπληρώτρια την Μακούλη Θεώνη Οι ενδιαφερόμενοι , πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως 11/9/2017 ,ώρα 12.00 το μεσημέρι , στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημαρχείο- Κύπρου 3- Θήβα), συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Φωτοτυπία ταυτότητας

3. Εκκαθαριστικό τελευταίας φορ. δήλωσης

4. Ανεργία

5. Πιστοποιητικό Οικ. Κατάστασης 6. ΑΜΕΑ (ΠΡΟΣΤ.ΜΕΛΗ)

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα κάτωθι: Εισόδημα : από 0 έως 3000€ =5μόρια από 3000€ έως 6000€=3 μόρια από 6000€ έως 10.000€=1 μόριο από 10.000€ και άνω = 0 μόρια Ανεργία έως ένα έτος: μέχρι 4 μήνες = 1 μόριο μέχρι 8 μήνες = 2 μόρια μέχρι 12 μήνες = 3 μόρια Ανήλικα τέκνα: 2μόρια /ανήλικο τέκνο ΑμεΑ (προστατευόμενα μέλη) =3 μόρια Μονογονεϊκή Οικογένεια : =2 μόρια Πολυτεκνία:10% επί του συνόλου της ανωτέρω μοριοδότησης .

Η προκήρυξη αυτή θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θηβαίων.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ


Αφήστε μια απάντηση