Πρόσληψη σιδηρουργού στο Δ. Χανίων

O δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός σιδηρουργού με σύμβαση 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ