Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Πολυγύρου

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του «Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που εδρεύει στον Πολύγυρο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ


Αφήστε μια απάντηση