Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Καλαμάτας

O δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει τη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου µε ένα άτοµο, στο πλαίσιο του προγράµµατος “«Εναρµόνιση Επαγγελµατικής & Οικογενειακής ζωής» ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί, ΕΣΠΑ 2014- 2020”, για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Καλαµάτας».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ


Αφήστε μια απάντηση