Πρόσληψη παιδαγωγού ειδικής αγωγής στο Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ


Αφήστε μια απάντηση