Πρόσληψη οδηγού στο Δ. Αγίας Βαρβάρας

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός ατόµου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ