Πρόσληψη Οδηγού Απορριμματοφόρου στο Δ. Νάουσας

O δήμος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη Οδηγού Απορριμματοφόρου με σύμβαση ΙΔΟΧ για 8 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ