Πρόσληψη ναυαγοσώστη στην Άνδρο

Ο Δήμος Άνδρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός Ναυαγοσώστη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ