Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού αορίστου χρόνου στη ΔΕΥΑ Έδεσσας

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός ατόμου, με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προχωρά η ΔΕΥΑ Έδεσσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Αφήστε μια απάντηση