Πρόσληψη μεταφραστή στο Δ. Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργο με ένα μεταφραστή με γνώση της διαλέκτου τιγκρίνια.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ