Πρόσληψη Λογιστή στο Δ. Αγαθονησίου

Τον προγραμματισμό πρόσληψη τακτικού προσωπικού για την εξής κατηγορία και κλάδο ως εξής: – Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού ανακοινώνει ο δήμος Αγαθονησίου.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει :

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Λογιστικής Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση