Πρόσληψη κτηνιάτρου στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης Δερματίτιδα Βοοιδών, Ευλογία του προβάτου. Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ


Αφήστε μια απάντηση