Πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού στην Κοζάνη

Ο δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ενός κοινωνικού λειτουργού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ