Πρόσληψη καθηγητή στο ΠΑ.ΠΕΙ

Η Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτος 2016-2017: ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ «Θεωρία και Πρακτική της Αντασφάλισης» (8ου εξαμ. επιλογής)

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ «Στατιστική ΙΙ» ( 2ου εξαμ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Αφήστε μια απάντηση