Πρόσληψη καθηγητή φυσικής αγωγής στο Δ. Λαγκαδά

O δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη καθηγητή φυσικής αγωγής στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΓΥΜΑΝΣΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ