Πρόσληψη καθαρίστριας στο Δ. Πωγωνίου

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πωγωνίου πρόκειται να προσλάβει µία (1) καθαρίστρια µε σύµβαση µίσθωσης έργου ορισµένου χρόνου για τον καθαρισµό της παρακάτω Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση