Πρόσληψη καθαρίστριας στη Σκόπελο

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σκοπέλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού µίας (1) θέσης µε σύµβαση µίσθωσης έργου για τη σχολική χρονιά 2017-2018 και αντικείµενο τον καθαρισµό του χώρου του 2ου Νηπιαγωγείου Σκοπέλου, µετά το κενό που δηµιουργήθηκε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ


Αφήστε μια απάντηση