Πρόσληψη καθαριστή στο Δ. Οιχαλίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018, του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, Παιδείας και Αθλητισµού ∆ήµου Οιχαλίας»,
που εδρεύει στο Μελιγαλά ∆ήµου Οιχαλίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ