Πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δ. Λαρισαίων

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαρισαίων ανακοινώνει την πλήρωση µε επιλογή µίας θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα 3 ετών, όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Αφήστε μια απάντηση