Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή (Σκηνοθέτης ή θεατρολόγος )για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Θεάτρου που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ