Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Επιμελητήριο Πέλλας

To Επιμελητήριο Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και διαχείρισης του ΓΕΜΗ και την υποστήριξη της λειτουργίας της ΥΜΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ