Πρόσληψη ειδικευμένου εργάτη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Ειδικευμένου Εργάτη (ΥΕ) με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 3 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ