Πρόσληψη γιατρών στο Δ. Νεάπολης – Συκεών

Την πρόθεση του να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ανακοινώνει το ΝΠ∆∆ ¨∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών¨ µε αντικείµενο τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ), την παροχή ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης, την Ιατρική υποστήριξη, την παροχή ιατρικών οδηγιών, την εξέταση, την χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής και συνταγογράφησης, την παραποµπή για παρακλινικές εξετάσεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ


Αφήστε μια απάντηση