Πρόσληψη Γεωπόνου στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής – Τµήµα Προστασίας Φυτών, Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την υλοποίηση του Προγράµµατος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας στην Βαµβακοκαλλιέργεια της Χώρας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ


Αφήστε μια απάντηση