Πρόσληψη φαρμακοποιού στο Δ. Βόλου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Βόλου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ