Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΙΙΒΕΑΑ

Στην προκήρυξη μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη για τη Μονάδα Ποζιτρονικής Τομογραφίας (PET/CT) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών προχωρά η Ακαδημία Αθηνών.

Τα απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο Τμήματος Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΤΕ κατηγορίας.

Θα προτιμηθούν οι έχοντες:

– επαγγελματική εμπειρία σε μονάδες ποζιτρονικής τομογραφίας ή μονάδες πυρηνικής ιατρικής ή μονάδες αξονικής-μαγνητικής τομογραφίας

– τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

– τουλάχιστον καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών συστημάτων

Προβλεπόμενη διάρκεια συνεργασίας: 12 μήνες

Αντικείμενο Έργου: Πρωτεϊνικές αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων μέσω φασματομετρία μάζας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΙΒΕΑΑ


Αφήστε μια απάντηση