Πρόσληψη επτά ατόμων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 5734/18/ΓΠ/12-04-2018 Προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων, για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α)ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Τ.Κ. 382 21, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας, Πληροφορίες κ. Αθηνά Κοντοκώστα, τηλ.: 24210 74897, φαξ: 24210 74786)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Δυσκολίες Μάθησης».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5508

(ΦΕΚ 311/Γ’/23-03-2018), (ΑΔΑ: 6ΒΓΕ469Β7Ξ-56Λ)

Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Βιόπολις, Τ.Κ. 415 00, Λάρισα, Πληροφορίες κ. Αρετή Κοντογιάννη, τηλ.: 2410 685703, φαξ: 22310 685546)

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Φυσική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5509

(ΦΕΚ 311/Γ’/23-03-2018), (ΑΔΑ: Ω4ΘΧ469Β7Ξ-ΠΝΧ)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Ρευματολογία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5510

(ΦΕΚ 311/Γ’/23-03-2018), (ΑΔΑ: 68ΦΔ469Β7Ξ-Υ12)

Γ)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ  ΒΙΟЇΑΤΡΙΚΗ (Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ. 351 31, Γαλανέικα Λαμίας Φθιώτιδας, Πληροφορίες κ. Ζυγούρη Δήμητρα, τηλ.: 22310 66900, φαξ: 22310 66939)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αλγοριθμική Θεωρία Κατανεμημένων Υπολογισμών».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5511

(ΦΕΚ 311/Γ’/23-03-2018), (ΑΔΑ: 6ΠΨΠ469Β7Ξ-ΦΧ7)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5512

(ΦΕΚ 311/Γ’/23-03-2018), (ΑΔΑ: ΨΙ39469Β7Ξ-Ι3Ε)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση Εικόνας στην Ιατρική Πληροφορική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5513

(ΦΕΚ 311/Γ’/23-03-2018), (ΑΔΑ: ΩΡ6Χ469Β7Ξ-3Κ9)

Δ)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας, Πληροφορίες κ. Παππάς Ισίδωρος,, τηλ.: 24210 74452-55, φαξ: 24210 74380)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5514

(ΦΕΚ 311/Γ’/23-03-2018), (ΑΔΑ: 7ΔΒΔ469Β7Ξ-0ΚΠ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη, δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: http://apella.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες στα παραπάνω τηλέφωνα, στο τηλ.: 24210 74587, φαξ: 24210 74523

(κ. Κοτσαμανίδου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-06-2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΤΑ ΑΤΟΜΑ