Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός επιστημονικού συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 προχωρά το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ