Πρόσληψη ενός υπαλλήλου στο δήμο Αγ. Βασιλείου

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός υπαλλήλου, με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέα, για την ανταποδοτική Υπηρεσία Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης προχωρά ο δήμος Αγίου Βασιλείου του νομού Ρεθύμνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ