Πρόσληψη ενός ατόμου στο Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ο ∆ήµος Αλίαρτου-Θεσπιέων ύστερα από την υπ’ αριθ. 33/2016 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ενός (1) ατόµου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ


Αφήστε μια απάντηση