Πρόσληψη ενός ατόμου στο Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ο ∆ήµος Αλίαρτου-Θεσπιέων ύστερα από την υπ’ αριθ. 33/2016 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ενός (1) ατόµου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ


Αφήστε μια απάντηση