Πρόσληψη ενός ατόμου στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής

Το υπουργείο Πολιτισμού διαγωνισμό για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης, μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, ως εξής:

Α. 3η Κατηγορία

α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα κόρνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ