Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Παλαμά

O δήμαρχος Παλαμά ανακοινώνει την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Δημοτικής Αρχής, απόφοιτου Α.Ε.Ι. Σχολής Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μηχανικών με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Παλαμά που σχετίζονται με τα Τεχνικά Έργα και τις συναφείς μελέτες αυτών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ


Αφήστε μια απάντηση