Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Γόρτυνας

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας  έχοντας υπόψη την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού για την κάλυψη αναγκών σε Τεχνικά και Κατασκευαστικά θέματα καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικά αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ


Αφήστε μια απάντηση