Πρόσληψη δύτη στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη ΔΕ Δύτη (καταδυόμενου εργατοτεχνίτη) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, για χρονικό διάστημα 8 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΥΤΗΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση