Πρόσληψη δημοσιογράφου στην Π. Ατικής

Ανακοινώνεται η πλήρωση µίας θέσης δηµοσιογράφου στην Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, που θα διαρκέσει όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη. Η Περιφερειάρχης Αττικής θα κρίνει τον/την κατάλληλο/η και θα καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα ο̟ποία θα α̟πασχοληθεί.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ


Αφήστε μια απάντηση