Πρόσληψη δικηγόρου στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

To TEI Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ